Poštovani korisnici,

Ovim putem želimo da Vas obavijestimo da su u sistemu na raspolaganju podaci za 2021. godinu za kompanije koje imaju sjedište u FBiH. Uskoro ćemo izvršiti i ažuriranje podataka za RS i BD.

U skladu sa gore navedenim, želimo da napomenemo da su pokazatelji za 2021. godinu u dijelovima izvještaja koji navode nivo BiH u stvari pokazatelji za FBiH - kako u skorom roku očekujemo kompletiranje svih podataka, nismo mijenjali pojmove u samom izvještaju.

Lijep pozdrav
Promjena šifre